Strona główna
Kwalifikacje
Doświadczenie
Usługi
Klienci
Kontakt
Usługi
 • Tlumaczenia pisemne:
  • dokumentów założycielskich spółek,
  • dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorstw,
  • aktów prawnych,
  • umów handlowych,
  • aktów notarialnych, pełnomocnictw,
  • dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego,
  • dokumentów dotyczących rejestracji samochodów,
  • świadectw szkolnych i dyplomów uczelni,
  • inne.
 • Tlumaczenia ustne:
  • podczas konferencji, szkoleń, negocjacji handlowych,
  • w sądzie, prokuraturze, na policji,
  • na walnym zgromadzeniu,
  • u notariusza,
  • inne.
Napisz email Ustaw jako stronę startową Drukuj stronę
Kontakt do Webmasera